Begroting 2021: OZB-belasting met 1 miljoen omhoog in 4 jaar

In de raadsvergadering van 12 november j.l. werd de begroting voor 2021 besproken. Wat opviel was de verhoging van de OZB-belasting met 1 miljoen euro in de komende 4 jaar. Over deze verhoging werd door de raadsleden heel verschillend gedacht; de leden van de coalitiepartijen VVD, Lijst Harry Bakker en Groen Drimmelen beweerden herhaaldelijk en stellig dat de burgers nauwelijks iets van deze verhoging gaan merken. Ze zetten dit zelfs in het Carillon en in BN de Stem. (€ 250.000,- per jaar betekent per huishouden gemiddeld € 20,17; ofwel een verhoging van 7,3 %). Andere raadsleden, waaronder ons nieuwe raadslid Luc Rullens, dachten hier duidelijk anders over. Ten opzichte van het huidige percentage inflatie van 1,6 %, is deze verhoging gewoon hoog.
Het CDA Drimmelen maakt zich over meer financiële zaken van de gemeente grote zorgen. Er is in de 3 jaren vanaf 2019 maar liefst 11,7 miljoen euro uit de reserves nodig (daling van € 50,8 miljoen naar € 39,1 miljoen) om de reguliere uitgaven te dekken. Wij noemen dit; “op te grote voet leven”. De solide financiële basis van onze gemeente brokkelt zo wel in een heel snel tempo af.
Opmerkelijk is ook nog dat wethouder Financiën, Harry Bakker, zijn verhoging van de OZB belasting voor een lager bedrag in het Carillon laat zetten dan hij in de raadsstukken voorstelt (namelijk € 4,45 in plaats van € 20,17 per huishouden). Op de vraag van het CDA Drimmelen waarom hij dit zo onjuist communiceert met de burgers van de gemeente had hij geen goed antwoord. Ook een rectificatie van deze onjuiste informatie vond hij niet nodig. Als CDA Drimmelen vinden wij dit zeer bedenkelijk. Informatie die van onze bestuurders van de gemeente afkomstig is, moet absoluut correct en betrouwbaar zijn, ook als die niet populair is.
Er is al genoeg onduidelijkheid in de media vandaag de dag.

Namens fractie CDA Drimmelen
Hans Raes

Deel dit:

Geef een reactie