Werkbezoek Tweede kamerlid René Peters

Tweede Kamerlid René Peters in gesprek met CJG en SWO

Oud-Drimmelen vrijdag 5 maart 2021 – Over een week wordt de gang naar de stembus weer ingezet. De verkiezingstijd geeft Tweede Kamerleden meer ruimte in hun agenda om in gesprek te gaan met burgers en deskundigen. Zo kwam CDA Tweede Kamerlid René Peters afgelopen vrijdag graag langs in Drimmelen voor een werkbezoek. René legt normaliter wekelijks 3 werkbezoeken af, maar nu heeft hij gelukkig tijd voor meer bezoeken.

In Oud-Drimmelen ging hij allereerst digitaal in gesprek met medewerkers van het Centrum Jeugd & Gezin – CJG, Nettie Oomen, Inge Hopmans en Angeline van Vuuren. Ook waren verantwoordelijk wethouders uit Drimmelen – Jürgen Vissers en Geertruidenberg – Mike Hofkens aanwezig voor input. Het CJG is namelijk een samenwerkingsverband tussen beide gemeenten. René is sinds 2017 verantwoordelijk voor jeugdzorg in de Tweede Kamer namens het CDA. Zodoende hoort hij graag van mensen ‘in het veld’ waar het enerzijds goed gaat, maar anderzijds waar winst valt te behalen. Gezamenlijk werd goed in kaart gebracht waar het aan schort, maar ook wat hier mogelijke oplossingen voor zijn.

Het tweede deel van het bezoek vond er een gesprek plaats met afgevaardigden van Stichting Welzijn & Ondersteuning – SWO Drimmelen. Namens SWO sloten Peter Franken en Mireille Lemmens aan, samen goed voor 40 jaar inhoudelijke ervaring bij de welzijnsorganisatie. Peter en Mireille vertelde trots over de prestaties van SWO en het grote vrijwilligersbestand waar zij op mogen bouwen. De welzijnsorganisatie zet zich op tal van vlakken in voor de lokale samenleving. Kamerlid Peters was zichtbaar onder de indruk van alle terreinen waarop de, in Made gevestigde, organisatie zich op begeeft.

Tot slot was er tijdens het werkbezoek nog aandacht voor het recent uitgekomen boek van Peters, ‘Zorg over de jeugdzorg’. In dit boek gaat Peters met 30 ervaringsdeskundigen op zoek naar praktische oplossingen voor de grote landelijke problemen in de jeugdzorg. Hiermee poogt hij een bijdrage te leveren met het benoemen van oplossingen in plaats van het enkel benoemen van problemen. Al met al een waardevol werkbezoek van het CDA Kamerlid aan onze gemeente. Het uitwisselen van kennis is de basis naar het vinden van oplossingen.

Minister van defensie – Ank Bijleveld in gesprek met Madese brandweer

Brandweerkazerne Made – woensdag 24 februari

Op woensdag 24 februari deed de minister van defensie – Ank Bijleveld (CDA) West-Brabant aan in een tour van verschillende werkbezoeken. In de gemeente Drimmelen bracht ze een bezoek aan de brandweerkazerne van Made. De lokale CDA afdeling organiseerde een coronaproof werkbezoek voor de minister, zodat zij op een goede manier in gesprek kon met de lokale brandweerlieden.

Brandweermannen Anton van Beek en Martijn Veenstra lieten met trots hun mooie kazerne zien. Hun ervaringen en uitdagingen boden ruime gespreksstof. Zo vertelde beide heren dat ze wanneer hun pieper gaat 45 seconden hebben om te reageren. Op deze manier wordt zo snel mogelijk een team samengesteld dat op de noodsituatie afgaat. De brandweer in Made is een geoliede machine zo bleek al snel. Een club mensen die vanuit verenigingsgevoel met hart voor de zaak zich inzetten voor het lokale belang. De minister concludeerde dan ook dat ze deze houding herkent op haar ministerie bij haar militairen, maar ook bij politieagenten. Een dienstbare houding, aan iets dat groter is dan je eigen persoon.

In het gesprek passeerden vele onderwerpen de revue. De brandweerkazerne in Made is het thuishonk van vrijwillige brandweerlieden. Naast hun standaard oproepbaarheid hebben zij een baan in het dagelijks leven en veelal een gezin. Velen van hun hebben hier specifieke keuzes in gemaakt, zodat hun baan aansluit op hun vrijwillige passie. Ondanks dat de kazerne in Made goed is bezet met manschappen, is ook in onze gemeente altijd ruimte voor fris bloed. Aanmeldingen zijn dan ook altijd welkom, zo werd al snel duidelijk. Binnenkort start de ‘part-time hero campagne’ weer om hier specifiek aandacht voor te vragen.

Na een uur waarin een rondleiding en goed gesprek plaatsvond, kon minister Bijleveld weer op pad naar de volgende gemeente. Zowel het CDA Drimmelen als de Brandweer Made zijn trots op het werk dat hier met zo veel inzet wordt gedaan. Voor het CDA is het duidelijk. De brandweer is één van de pijlers van onze veiligheid en dit moeten we blijven benoemen

#TeamLUC Kinderboekenactie

Doe mee met onze kinderboekenactie!

Als CDA Drimmelen vinden wij het erg belangrijk dat de leesvaardigheid van kinderen voldoende wordt ontwikkeld. Lezen én voorlezen helpt daarbij!

Om dit te stimuleren zijn wij als CDA Drimmelen gestart met onze kinderboekenactie. Hierbij ruil je een of meerdere kinderboeken die je niet meer gebruikt om tegen een kinderboek van iemand anders. Ook kun je er (mede) voor kiezen om een boek te geven aan iemand die dit volgens jou verdient! Heb je geen boeken ter beschikking, maar wil je er wel graag een ontvangen? Ook dit kun je aangeven.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Vul via onderstaande link het formulier in waarop je aangeeft welke boeken je wilt geven en/of je boeken wilt ontvangen.

Ook geef je hierop aan hoe je de boeken wilt inleveren. Dit kan op twee manieren:

  • Je kunt de boeken inleveren door deze uiterlijk 6 maart in de brievenbus te doen op een van onderstaande adressen:
    • Raadhuisstraat 49, Terheijden
    • Patrijsstraat 5, Made
    • Oud-Drimmelen 4, Drimmelen. In de gele bus bij het huis t.h.v. de Kerkhoflaan
  • Je laat de boeken ophalen op zondagochtend 7 maart of dinsdag 9 maart. Doe hiervoor de boeken in een plastic tas en hang deze vóór 10:00 uur aan de voordeur of zet deze voor de deur.

Uiteraard mag je boeken aanleveren en meteen ook aanvragen. Wij zorgen ervoor dat de boeken op de juiste plek terecht komen.

Na ontvangst van alle boeken, zullen deze door ons verdeeld en uitgedeeld worden in het weekend van 13 maart. Hierna worden alle aangeleverde gegevens door ons verwijderd.

De link naar het aanmeldformulier: TeamLUC Boekenactie

Corona

Uiteraard zorgen we ervoor dat onze actie volledig corona-proof is. Het uitwisselen van de boeken vindt plaats zonder fysiek contact en de boeken worden 72 uur in quarantaine gebracht alvorens weer verdeeld te worden.

Winkels 365 dagen open?

Wat is de meerwaarde van 365 dagen per jaar winkelen?

Aankomende donderdag dient het CDA een initiatiefvoorstel in om winkels gesloten te laten zijn op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Tijdens de raadsvergadering zal er gedebatteerd worden over dit voorstel. Dit zal dan in moeten gaan in februari 2021. Momenteel zijn we namelijk nog in de ban van het coronavirus. Winkels spreiden graag hun klanten door openingstijden te verruimen, dat is voor nu begrijpelijk.

Alleen als het aan het CDA Drimmelen ligt, dan komt er in 2021 een einde aan dit economisch doordenderen. Het leven lijkt tegenwoordig alleen nog maar te gaan over winst en consumeren. Het CDA heeft daar een hele andere visie op. Er zijn een paar dagen in een jaar dat het samenzijn met familie en tijd voor elkaar echt het belangrijkste zouden moeten zijn. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn daar met hun tradities de beste voorbeelden van. Wanneer winkels open zijn, moeten er meer mensen werken en schiet de overdadige consumptie zijn doel voorbij.

Naast het argument dat het niet altijd over consumptie en geld zou moeten gaan in het leven, ziet het CDA nog meer argumenten. Tegenstanders van het voorstel bepleiten dat er hiermee oneerlijke concurrentie ontstaat ten opzichte van andere gemeenten. Aan hen zouden we willen vragen wat de mogelijkheid tot opening doet met de kleine middenstand in onze eigen gemeente? Zij zijn hiermee genoodzaakt ook open te zijn op dit soort dagen, om de strijd maar niet te verliezen aan winkels met meer mankracht in huis.

Tot slot is nagenoeg iedereen in de samenleving doordrongen van het feit dat we duurzamer moeten gaan leven. Eén van de grootste bijdragen aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering is de hoeveelheid die wij als mensen samen consumeren. Met kleine stapjes kunnen we hier iets aan doen. Als het aan ons ligt draagt onze gemeente daar op deze wijze een steentje aan bij.

Laten we kiezen voor elkaar!

Luc Rullens
Fractievoorzitter CDA Drimmelen

Begroting 2021 Gemeente Drimmelen

Begroting 2021: OZB-belasting met 1 miljoen omhoog in 4 jaar

In de raadsvergadering van 12 november j.l. werd de begroting voor 2021 besproken. Wat opviel was de verhoging van de OZB-belasting met 1 miljoen euro in de komende 4 jaar. Over deze verhoging werd door de raadsleden heel verschillend gedacht; de leden van de coalitiepartijen VVD, Lijst Harry Bakker en Groen Drimmelen beweerden herhaaldelijk en stellig dat de burgers nauwelijks iets van deze verhoging gaan merken. Ze zetten dit zelfs in het Carillon en in BN de Stem. (€ 250.000,- per jaar betekent per huishouden gemiddeld € 20,17; ofwel een verhoging van 7,3 %). Andere raadsleden, waaronder ons nieuwe raadslid Luc Rullens, dachten hier duidelijk anders over. Ten opzichte van het huidige percentage inflatie van 1,6 %, is deze verhoging gewoon hoog.
Het CDA Drimmelen maakt zich over meer financiële zaken van de gemeente grote zorgen. Er is in de 3 jaren vanaf 2019 maar liefst 11,7 miljoen euro uit de reserves nodig (daling van € 50,8 miljoen naar € 39,1 miljoen) om de reguliere uitgaven te dekken. Wij noemen dit; “op te grote voet leven”. De solide financiële basis van onze gemeente brokkelt zo wel in een heel snel tempo af.
Opmerkelijk is ook nog dat wethouder Financiën, Harry Bakker, zijn verhoging van de OZB belasting voor een lager bedrag in het Carillon laat zetten dan hij in de raadsstukken voorstelt (namelijk € 4,45 in plaats van € 20,17 per huishouden). Op de vraag van het CDA Drimmelen waarom hij dit zo onjuist communiceert met de burgers van de gemeente had hij geen goed antwoord. Ook een rectificatie van deze onjuiste informatie vond hij niet nodig. Als CDA Drimmelen vinden wij dit zeer bedenkelijk. Informatie die van onze bestuurders van de gemeente afkomstig is, moet absoluut correct en betrouwbaar zijn, ook als die niet populair is.
Er is al genoeg onduidelijkheid in de media vandaag de dag.

Namens fractie CDA Drimmelen
Hans Raes

TeamLUC Podcast: Ton van der Made

Zaterdag 3 oktober 2020. Op een regenachtige dag, vol in coronatijd , bezoeken Luc Rullens en Ruud Taks hoteleigenaar Ton van der Made in de Korenbeurs in Made.

Luister hoe Ton het afgelopen jaar ervaren heeft!